İstisnai Yabancı Çalışma izni


İstisnai Yabancı Çalışma izni

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilebilir.
Sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilenler;

1. Türk vatandaşı ile evli olanlar
2. Yerleşmiş sayılan yabancılar
3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları
4. Türk vatandaşlığını kaybedenler;
5. Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar
6. 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanlar
7. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları
8. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocukları
9. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler
10. Kilit personel niteliğindeki yabancılar
11. Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmeler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancıların çalışma izinleri

yabancı personel çalışma izni için bizimle iletişim’e geçiniz
Bilgilerimiz ;

Tel:0 (312) 481 34 88
Faks: 0 (312) 481 34 88
GSM: 0 (532) 600 33 77

Email :


Be Sociable, Share!

İstisnai Yabancı Çalışma izni ile Benzer Yazılar:

15 Ağustos 2011 Saat : 1:59

Yorumlara kapalı.

yabancı personel Son Yazılar FriendFeed

Diğer Sitelerimiz

Ubb ürün kaydı | Yatırım Teşvik Belgesi | Yabancı Personel Çalıştırma | Poyraz Ankara Danışmanlık | Yabancı Çalışma izni | Yabancı Çalışma izni | Yabancı Personel | Turizm İşletme Belgesi | Turizm yatırım belgesi | Yabancı Çalışma izni | Ankara Web Tasarım |

Son Yorumlar